Dokumenty rekrutacyjne do pobrania są udostępnione poniżej jak i również pod informacją o danej jednostce.

R-zał._1_-_PODANIE_O_PRZYJĘCIE_21.06.2023.pdf - kwestionariusz rekrutacyjny

klauzula_informacyjna_-_MAŁOLETNI-2023.pdf