Wszyscy jesteśmy świadomi, że sytuacja w jakiej obecnie się znajdujemy jest inna, wyjątkowa, a zarazem bardzo od nas wymagająca. Wymusza na nas wszystkich wyjątkowe działania i wyjątkowego myślenia…. o sobie, o innych, o świecie, który zmienia się na naszych oczach, o szkole oraz o przyszłości. Co teraz jest ważne? Jaką szkołę mam wybrać? Co mam robić po zakończeniu szkoły?

Pracownik MCK i pracownicy HP w Kędzierzynie-Koźlu ściśle ze sobą współpracujący są w stałej relacji z uczestnikami Hufca Pracy. Ponadto utrzymują bieżący kontakt z instruktorami praktycznej nauki zawodu, pracodawcami oraz kierownikami szkolenia praktycznego szkół, z którymi współpracuje MCK i HP. Aby umożliwić młodzieży korzystanie z usług MCK, dzięki takim udogodnieniom jak: ZOOM oraz TEAMS – programy do spotkań online, możliwy jest kontakt z młodzieżą i przeprowadzenie wspólnych zajęć przez doradcę zawodowego i wychowawców. Z kolei Messenger i WhatsApp – główne komunikatory internetowe pozwalają na komunikowanie się z młodzieżą, co daje nam namiastkę spotkania. Uczestnikom, kształcącym się w szkole podstawowej przekazywane są informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w szczególności tych, z którymi współpracuje kędzierzyńsko-kozielski hufiec. Młodzież zachęcana jest do kontynuowania nauki, gdyż jest to dla nich szansa na lepsze wykształcenie a później pracę. Możliwości wyboru zawodu w szkołach branżowych jest wiele, więc młodzież jest wspomagana przez doradcę zawodowego, który proponuje im różne rozwiązania. Młodzież doskonale odnajduje się w świecie Internetu, dlatego dotarcie do nich jest proste. Dlatego dla chętnych uczestniczek zorganizowane zostały warsztaty kosmetyki naturalnej w formie online. Poprowadziła je Pani Celina Szymik – kierownik Zespołu Rozwoju Zawodowego w OWK OHP, która zaprezentowała uczestniczkom krok po kroku cykl produkcyjny naturalnych kuli kąpielowych. Tego rodzaju kosmetyki to dobry pomysł dla początkujących wytwórców, głównie ze względu na łatwość produkcji, jak również na prostotę wykonania. Produkcja kosmetyków, zwłaszcza tych w wersji eko to świetna zabawa, ale też doskonały pomysł na dodatkowe źródło dochodu. Udział w tego typu zajęciach być może będzie pomysłem na życie zawodowe którejś z uczestniczek.W tym trudnym dla nas okresie ważna i cenna okazała się współpraca pracowników z różnych jednostek OWK OHP, dotycząca wymiana pomysłów, doświadczeń i pomocy technicznej przy organizacji spotkań online. Działalność Hufca, wychowawców i doradcy została zaprezentowana w ostatnich dniach na łamach Nowej Gazety Lokalnej i na FB gazety. Tym ważniejsze to było, gdyż jesteśmy w trakcie rekrutowania młodzieży do naszego hufca.

Elżbieta Bartoszek

 

4

1

2

3