W Dzień  Dziecka w Ośrodku Szkolenia i Wychowania odbył się egzamin próbny w zawodach murarz – tynkarz i monter zabudowy i robót wykończeniowych, realizowany w formie Konkursu Wojewódzkiego, dla podopiecznych OHP.

Do „egzaminu” przystąpiło dwóch wychowanków kończących Branżową Szkołę w tych zawodach, Dawid Kochman i Denis Korzekwa.  Próbny test, pod nadzorem trzyosobowej komisji w składzie Kierownik, z-ca Kierownika i wychowawca klasy, został przeprowadzony z zasadami obowiązującymi podczas egzaminu państwowego. Zastosowano wszelkie środki ostrożności i rygor sanitarny. Komisja jak i uczestnicy zajęli miejsca oddalone od siebie w odległości dwóch metrów a przed wejściem każdy zdezynfekował ręce. Uczestnicy przystąpili do egzaminu o godz. 10.30 mając przy sobie czarny długopis i kalkulator. Po 60 minutach Komisja przystąpiła do sprawdzania testów a uczestnicy z okazji Dnia Dziecka zostali poczęstowani pizzą i napojami. Obaj wychowankowie uzyskali ponad 50% poprawnych odpowiedzi a ich wyniki zostaną zgłoszone do dalszego etapu konkursowego. Gratulujemy!

Marcin Kołacha

 

1.jpg

2.jpg