W dniach 16 i  17 czerwca 2020 r. w Hufcu Pracy w Opolu odbyły się spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami klas ósmych, dla których powstały diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych.

Diagnozy te pozwolą wskazać młodym ludziom wybór dalszej ścieżki kształcenia.Uczestnicy hufca chętnie rozmawiali o swoich doświadczeniach i przekazywali swoje opinie, dotyczące uczestnictwa w hufcu. Okazało się, że młodzież jest bardzo zadowolona z pobytu w hufcu, w związku z tym, wielu z nich chce kontynuować naukę w szkole branżowej.Korzystając z pobytu w szkole na egzaminach ósmoklasisty, kilkoro uczestników zalogowało się do szkoły branżowej i otrzymało dokumenty do wypełnienia.Wszyscy zostali zapewnieni, że nadal będą objęci opieką wychowawczą Hufca Pracy w Opolu.

Bogumiła Szewczyk-Paluszek

received 184789072968580.jpeg

received 271106443997767.jpeg