Wychowawcy Hufca Pracy w Opolu prężnie prowadzą akcję rekrutacyjną młodzieży na rok szkolny 2020/2021. Wszelkie informacje o prowadzonym naborze systematycznie zamieszczane są na stronie Hufca na portalu Facebook, ponieważ w dzisiejszych czasach media elektroniczne są świetną formą dotarcia do młodych ludzi.

Stan epidemii i ograniczenia w grupowaniu się ludzi kierują młodzież również w stronę bibliotek, gdzie wypożycza ciekawe książki, które urozmaicają jej czas wolny i pozwalają zwyciężyć nudę. Dlatego też dzięki uprzejmości pracowników Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Bielskiej 1 w Opolu wychowawcy mogli zamieścić informacje o opolskiej jednostce OHP również w ich lokalu. Biblioteka już wcześniej wspierała działania Hufca Pracy w Opolu, za co bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

Magdalena Chełpa- Jankowicz

1

 

2

 

3