W dniu 26 czerwca we wszystkich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. W tym roku zakończenie edukacji ósmoklasistów odbyło się inaczej niż zwykle, bo przy zachowaniu szczególnej ostrożności sanitarnej. Pożegnanie  odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie.

Zamiast uroczystej akademii, odbyło się spotkanie wychowanków w gronie własnej klasy. Przemówienie rozpoczął dyrektor szkoły Pan Adam Adamski, a następnie głos zabrała Pani Aneta Wiatr-  Żyta, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP oraz wychowawca z ramienia szkoły R. Morawski i wychowawcy OSiW A. Pilarska i K. Janik. Wychowankom zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dyplomy i upominki za udziały w konkursach, za najwyższą średnią ocen,  frekwencję oraz zaangażowanie na zajęciach praktykach. Mimo, iż wszyscy mieli na twarzach maseczki można było zauważyć, że u niektórych gościł na twarzy smutek, że coś się skończyło. Jeden etap w życiu został zamknięty. Młodzież otrzymała od wychowawców życzenia powodzenia w życiu i dalszej edukacji, bezpiecznych wakacji, a w zamian za to otrzymali ogromne brawa od naszych  uczestników. Na szczęcie z niektórymi wychowankami będziemy mogli spotkać się tuż po wakacjach ze względu na kontynuowanie szkoły w OHP.

Aneta Pilarska

Katarzyna Janik

1

 

2

 

3