W tym roku w dniu 29.06.2020 r. absolwenci HP Nysa w sposób niekonwencjonalny spotkali się w Centrum Bezpieczeństwa ,,Protektal’’ na zorganizowanym spotkaniu integracyjnym połączonym z zajęciami strzeleckimi.

Szkolenie taktyczne odbywało się w nowoczesnej wentylowanej strzelnicy wewnętrznej pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Młodzież miała możliwość oswojenia się z karabinem AK 47/AKM oraz pistoletem Glock 17. Spotkanie strzeleckie absolwentów przysporzyło dużo silnych wrażeń i emocji, które młodzież zapamięta na długo. Należy traktować je jako podsumowanie i nagrodę za działalność w Kole Strzeleckim przy HP Nysa. 

Piotr Romek

 1

 

2

 

3