Po kilku tygodniowej przerwie w wyjazdach rekrutacyjnych, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie znów wyruszył w drogę. Wyposażeni  w maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcji przystąpiliśmy do działania .

Odwiedzaliśmy szkoły, urzędy gmin oraz miast, MOPSy,  MOPRy,  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz wiele innych instytucji, gdzie tylko jest możliwy kontakt z potencjalnym uczestnikiem ośrodka lub jego opiekunem. Rozmawialiśmy z dyrektorami szkół, urzędnikami państwowymi. Rozwieszane były również plakaty rekrutacyjne w dozwolonych miejscach, tablicach ogłoszeń , witrynach sklepów za pozwoleniem właścicieli.  Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie oraz bogata oferta Ochotniczych Hufców Pracy skierowana do młodzieży przełoży się na liczbę uczniów rozpoczynających rok szkolny 2020/2021 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie.

Katarzyna Janik

1

 

zdj1

 

zdj2