Mija pierwszy tydzień wakacji. Ale nie wszyscy już mogą odpoczywać. Kadra Hufca Pracy w Opolu bardzo intensywnie prowadzi akcję rekrutacyjną.Przygotowane ulotki, informujące o warunkach przyjęcia do hufca oraz o potrzebnych dokumentach, wychowawcy hufca roznoszą na opolskich osiedlach, wkładając do skrzynek pocztowych a także rozwieszają plakaty na tablicach ogłoszeń.

W oczekiwaniu na materiały reklamujące działalność hufca , kadra już przygotowała miejsca w Opolu, gdzie mogą zostać zawieszone banery a także wstępnie zamówiła reklamę na telebimach.Ponadto nadal prowadzone są działania informacyjne w szkołach Opola i okolic, rozmowy z domami dziecka, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi a także z policją i pedagogami i doradcami zawodowymi w szkołach. Działalność rekrutacyjną hufca bardzo mocno wspierają dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, podczas rekrutacji do szkoły branżowej.Mamy nadzieję, że te wszystkie działania przyniosą spodziewane efekty.

Akcja rekrutacyjna trwa.

Bogumiła Szewczyk-Paluszek

 

Nowy kolaż