W dniu 15.07.2020 r. Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu Dariuszem Medolińskim wręczyli w siedzibie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nagrodę Patrycji Fornalik  wyróżnionej w konkursie literackim pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”.

Ogólnopolski konkurs literacki pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu” został zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP  z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – patrona OHP. Praca literacka Patrycji Fornalik z Hufca Pracy w Nysie została zauważona przez jury i wyróżniona spośród ponad 300 przesłanych na konkurs prac. Patrycja otrzymała dyplom, nagrodę rzeczową oraz jubileuszowe wydanie biografii świętego Jana Pawła II. W uroczystości wzięli również udział Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Łukasz Kubica,  Komendant Hufca Pracy w Nysie Dominika Rudkowska oraz wychowawca Barbara Czepiel.


Ewa Zajączkowska

1

 

2

 

3