Rok 2020 zdaje się zapaść nam w pamięć w sposób szczególny. Przede wszystkim młodzież musiała nauczyć się funkcjonowania w społeczeństwie, w którym nie wszystko można, nie wszystko jest odpowiednie i na miejscu. Musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za życie swoje, swoich rodzin i znajomych.

W 8-3 Hufcu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wychowankowie podjęli inicjatywy promujące świadome zachowania w momentach zagrożenia życia lub zdrowia. Jedną z nich są obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ustanowionego w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. W związku z tym ogłoszony został konkurs, a uczestnicy mieli przygotować plakaty ilustrujące zasady pierwszej pomocy, a także podzielić się swoimi doświadczeniami co ostatecznie doprowadziło do refleksji nad tym jak istotne jest szybkie działanie w obliczu kruchości życia. Zwycięzcami konkursu zostali: Szymon Jarząb z klasy III fl i Roksana Kardasz z klasy II smg. Mamy nadzieje, że podobne inicjatywy spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem, a przede wszystkim cieszy fakt, iż młodzi ludzie – wychowankowie HP nie pozostają bierni w sytuacjach kryzysowych.

Agnieszka Mecner

K K