Uczestnicy nyskiego Hufca Pracy, będący uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Nysie brali udział w zajęciach ruchowych w formie ,,wesołej’’ rekreacji i meczu w siatkówkę. Wydarzenie miało miejsce w dniu 16.10.2020 r. na sali gimnastycznej nyskiej ,,Budowlanki’’.

Hufiec Pracy w Nysie był ich organizatorem i ufundował nagrody dla 6 MVP imprezy sportowej. Uczniowie Szkoły Branżowej, nauczyciele i wychowawca HP Nysa czynnie i aktywnie angażowali się w rywalizację zespołową i indywidualną. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe a pozostali zostali obdarowani słodkościami. Zajęcia przebiegały w duchu zdrowej rywalizacji sportowej i zasad stosownych do okoliczności wydarzenia. Osiągnięto zamierzone rezultaty i efekty. Uczestnicy osiągnęli dobry poziom integracji grupowej, ukształtowane zostały pozytywne interakcje oraz wyrobione zostały nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego. Biorąc pod uwagę zainteresowania uczestników i prowadzących zajęcia, ponowna organizacja tej formy aktywności ruchowej planowana jest w drugim półroczu roku szkolnego.

Piotr Romek

2

5

7