W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP od 1 października 2020r. realizowany jest dwuletni projekt PO WER pn.: „Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy” nr 2020-1-PL01-KA102-079634, realizowany  na zasadach programu Erasmus+, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu młodzież z jednostek terenowych wyjedzie na miesięczne praktyki do Hiszpanii w zawodach: fryzjer, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych.

Na początku stycznia zakończyła się rekrutacja 16 osób na wyjazd w pierwszej turze w terminie 04.04.2021r.-01.05.2022r. do Sewilli. Zostało wybranych 5 osób w zawodzie fryzjera, 5 osób w zawodzie mechanika i 6 osób w zawodzie kucharza. Wszyscy chętni mieli równy dostęp do informacji o projekcie i zapoznali się z zasadami rekrutacji. Rekrutacja uczestników zakłada zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie, równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny. Zostały jasno określone kryteria i wymogi, a wszyscy zainteresowani mogli złożyć stosowne dokumenty, oparte opinią wychowawcy w danej jednostce. Z powodu sytuacji epidemiologicznej część rozmów indywidualnych z uczestnikami odbyła on-line.

Projekt zakłada rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników OHP pod okiem zagranicznych pracodawców, przełamanie barier i własnych lęków, jak i zdobycie doświadczenia w wybranym przez uczestnika zawodzie. Przed wyjazdem w kwietniu młodzież przejdzie stosowne szkolenie językowe, kulturowe i pedagogiczne z elementami doradztwa zawodowego. Uczestnicy zostaną również przygotowani pod kątem organizacyjnym w związku z wyjazdem za granicę.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

1. Wiktoria Obielak – w zawodzie fryzjer, uczestniczka Hufca Pracy w Kędzierzynie- Koźlu;

2. Gabriel Grzybowski – w zawodzie fryzjer, uczestnik Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu;

3. Alicja Żołnowska – w zawodzie fryzjer, uczestniczka Hufca Pracy w Kędzierzynie- Koźlu;

4. Daria Niemiec - w zawodzie fryzjer, uczestniczka Hufca Pracy w Opolu;

5. Roksana Zwieskłowska - w zawodzie fryzjer, uczestniczka Hufca Pracy w Nysie;

6. Kewin Jakubowski - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestnik Hufca Pracy
w Kędzierzynie- Koźlu;

7. Patryk Marek - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestnik Hufca Pracy
w Byczynie;

8. Dawid Naja - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestnik Hufca Pracy w Nysie;

9. Arkadiusz Sybilski - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestnik Hufca Pracy
w Brzegu;

10. Dominik Flis - w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, uczestnik Hufca Pracy w Brzegu;

11. Weronika Przewrocka - w zawodzie kucharz, uczestniczka Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu;

12. Wiktoria Szewczyk - w zawodzie kucharz, uczestniczka Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu;

13. Magdalena Brysiak - w zawodzie kucharz, uczestniczka Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu;

14. Anna Klimala - w zawodzie kucharz, uczestniczka Hufca Pracy w Brzegu;

15. Bartosz Fleszar - w zawodzie kucharz, uczestnik Hufca Pracy w Brzegu;

16. Mikołaj Glinowiecki – w zawodzie kucharz, uczestnik Ośrodka Szkolenia i Wychowania
w Namysłowie.

 

Agata Szpak

 

11

 

22