Uczestnicy projektu PO WER „Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy”, (nr 2020-1-PL01-KA102- 079634), realizowanego na zasadach Erasmus+, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, na początku kwietnia wyjechali na staże zawodowe do Hiszpanii. Młodzież odbywa praktyki w zawodach: kucharz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych.

Zaraz po przyjeździe do pięknej Sewilli – miejscowości praktyk, młodzież niezwykle szybko odnalazła się w nowym miejscu. Codziennie poznaje coraz lepiej swoje miejsca pracy oraz obowiązki. Już po tygodniu pobytu w Hiszpanii uczestnicy zauważyli różnice kulturowe i zwyczajowe w pracy jak i poza nią, co jest niewątpliwie ciekawe, a często nawet dość zaskakujące. Młodzież bardzo mocno angażuje się we wszystkie działania. Odbywa również szkolenie językowe na miejscu, aby móc jak najlepiej porozumieć się z hiszpańskimi pracodawcami i klientami.

Cała logistyka wyjazdu odbyła się zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami po stronie polskiej, jak i hiszpańskiej.

Agata Szpak

 

w1

 

w2

 

w3

 

w4

 

w5