Dnia 29.06.2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie - Koźlu odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu „Solidarnie, etnicznie - wspólnie!” realizowanego przez uczestników i absolwentów Hufca Pracy w Kędzierzynie - Koźlu będących uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu. Projekt realizowany był w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r. i dotyczył zagadnień związanych z tolerancją oraz próbą zmiany postrzegania społeczności romskiej wśród mieszkańców miasta Kędzierzyna - Koźla.

Licznie przybyli zaproszeni goście, min. Pani Urszula Więcek - dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Pani Katarzyna Król - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, pracownicy Zespołu Programów Międzynarodowych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”, dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Brzdąc”, uczestnicy Hufca oraz realizatorzy projektu, powitani zostali przez lokalnego koordynatora projektu Panią Beatę Smutek. Pani Beata przekazała informacje o głównych założeniach i celach projektu, a także omówiła powstałe rezultaty działań projektowych. Głos zabrała także Pani dyrektor Katarzyna Król odnosząc się do tematu tolerancji w swojej szkole, w której uczy się duża grupa dzieci pochodzenia romskiego. Coach projektu, Pani Inga Mirga, przybliżyła zgromadzonym sytuację Romów w mieście Kędzierzyn - Koźle oraz zwróciła uwagę na wpływ zrealizowanych zadań projektowych na szerzenie tolerancji, akceptacji i szacunku dla odmienności w społeczeństwie lokalnym. Paulina i Natalia, jedne  z  realizatorek projektu - opowiedziały jaki wpływ miał na nich udział w działaniach projektowych, czego się nauczyły, co udało im się osiągnąć oraz co sprawiło im największą radość podczas intensywnej czteromiesięcznej pracy. Spotkanie było okazją  do obejrzenia rezultatów projektu, czyli między innymi: prezentacji podsumowującej wszystkie działania młodzieży i prezentacji o życiu Romów, wernisażu zdjęć powstałych podczas realizacji projektu oraz wystawy nagrodzonych prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Tolerancja oczami dziecka”. W dalszej części spotkania rozdane zostały dyplomy i nagrody dzieciom wyróżnionym w wyżej wspomnianym konkursie. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny Pana Mariusza Orłowskiego, Roma, który zaśpiewał i zagrał na gitarze hymn Romów oraz kilka pieśni romskich. Na zakończenie spotkania uczestniczki projektu zatańczyły w pięknych, kolorowych strojach romskich wyuczony w trakcie projektu układ taneczny, który inspirowany był ludowymi tańcami romskimi.

 

Beata Smutek

 

collage1

 

collage11

 

collage21

 

collage31

 

Projekt Solidarności to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwiający realizację projektów na poziomie lokalnym. Stwarza młodzieży między 18 a 30 rokiem życia  szansę  na realizację lokalnych inicjatyw, samodzielne poszukiwanie i wdrażanie w życie pomysłów mających rozwiązać ważne problemy lokalne. Celem EKS jest także realizacja przez młodzież projektów promujących wartości europejskie, demokrację, postawy obywatelskie, solidarność społeczną.

Projekt Solidarności realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Miejsce realizacji: 8-3 Hufiec Pracy Kędzierzyn – Koźle

Kwota dofinansowania: 2444.00 EURO

Okres realizacji: 01.03.2021 – 30.06.2021

Uczestnicy projektu: 6 osób – 5 uczestników Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, 1 absolwent Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu 

Cele projektu: szerzenie tolerancji, akceptacji, zmiana poglądów i postrzegania odmienności oraz mniejszości na podstawie trudnych relacji społeczności romskiej z  mieszkańcami  Kędzierzyna – Koźla.

PL european solidarity corps LOGO CMYK1