W MCK w Kluczborku odbył się Dzień Otwarty. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie młodzieży roli pośrednika pracy i doradcy zawodowego. W ramach Dnia Otwartego w MCK odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących-STO z Kluczborka. Młodzież w tym dni odwiedziła jednostkę MCK wspólnie z Panem Przemysławem Ziółkowskim- nauczycielem przedsiębiorczości, gdzie w ramach pogadanki o rynku pracy, uczniowie uzyskali wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w najbliższym czasie zarówno w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej jak i podejmowaniu prac wakacyjnych.

Uczestnikom bardzo podobało się spotkanie, gdyż wcześniej nie wiedzieli o działalności kluczborskiej jednostki. Dwie uczestniczki umówiły się na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, a pozostali zdeklarowali się, że będą odwiedzać jednostkę, gdyż są zainteresowani podjęciem pracy w okresie letnim.


Agnieszka Świderska-Włodarczyk
Beata Tomczak