Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że część naszych uczestników opuści mury naszej placówki. Młodzież wkroczy w dorosłe życie, będzie musiała zacząć pracować i podejmować odpowiedzialne decyzje. Aby ułatwić im wkroczenie w ten świat w Środowiskowym Hufcu Pracy w Dąbrówce Dolnej zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kształcenia.

Panie, które przeprowadziły zajęcia objaśniając zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto nasi uczestnicy dowiedzieli się, jak powinni się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej, jakich zachowań unikać, a które są pożądane oraz jak przykładowo powinno wyglądać takie spotkanie. Końcowym etapem zajęć było przedstawienie młodzieży oferty kursów i szkoleń, które będą dla nich dostępne. Takie spotkania zwiększają wiedzę młodzieży na temat rynku pracy, a także pozwalają im zorientować się w możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji.


Paulina Pniewska