W dniu 23.05.2018r. Aleksandra Albera i Daniela Kotula z Młodzieżowego Biura Pracy w Opolu wzięły udział w „ Dniach przedsiębiorczości’’, organizowanych przez Powiat krapkowicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. Działanie zostało podzielone przez organizatorów na dwa bloki tematyczne, obejmujące konferencję podsumowującą przeprowadzenie analizy rynku pracy w powiecie krapkowickim z jednoczesnym określeniem popytu na pracę w powiecie, przedstawieniem prognozy, dotyczącej zatrudnienia na najbliższe 3 lata, a także część targową, przeznaczoną dla przedsiębiorców oraz instytucji działających na terenie województwa opolskiego.


Wydarzenie skierowane było zarówno do młodzieży szkół powiatu krapkowickiego, jak i do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, dzięki czemu działalność Młodzieżowego Biura Pracy mogła zostać wypromowana wśród wszystkich grup społecznych do których kierowane są nasze usługi. Celem było przede wszystkim umożliwienie osobom poszukującym pracy spotkania się z potencjalnym pracodawcą, poznanie filarów działalności danej firmy, a także zweryfikowanie własnych predyspozycji zawodowych oraz wskazanie dalszego kierunku kształcenia.

Daniela Kotula

1.krapkow    3.krapk

Otwarcie Dnia Przedsiębiorczości przez Panią Danutę Wieszalę             Młodzieżowe Biuro Pracy na Dniu Przedsiębiorczości w Krapkowicach