Dnia 23.05.2018 uczestnicy 8-4 HP Nysa wraz z wychowawcami  Martą Seniurą i Anną Zielińską udali się do Muzeum Powiatowego w Nysie. Było to jedno z działań Koła Historycznego. Tym razem skupiliśmy się na ekspozycji stałej poświęconej dziejom naszego regionu.  Wchodząc do pierwszej sali mogliśmy przez chwilę poczuć się jak goście mieszczańskiego domu z przełomu XVIII i XIX w. 

Młodzieży bardzo podobały się sprzęty, których już dziś nie spotykamy:  gramofon, piękny rzeźbiony piec kaflowy, wózek dziecięcy skrajnie różny od tych jakie spotykamy współcześnie na naszych ulicach. Kolejna sala poświęcona była pradziejom Ziemi Nyskiej, jej kulturze i rzemiosłu. Ta obszerna ekspozycja zawiera znaleziska archeologiczne gromadzone od ponad 100 lat. Mieliśmy okazję obejrzeć eksponaty pochodzące z terenów Nysy, Otmuchowa, Wójcic, Domaszkowic, Paczkowa, Radzikowic i innych okolicznych miejscowości. Dalszą część ekspozycji stanowiły zabytki z okresu późnego średniowiecza. Poznaliśmy tu przede wszystkim produkcję rzemieślniczą, budownictwo miejskie, sprzęty, narzędzia i ozdoby używane przez mieszkańców miasta w okresie XIII – XVI w. W  średniowiecznej części wystawy na szczególną uwagę zasługiwały fragmenty drewnianej zabudowy mieszkalnej oraz zespoły wyrobów ceramicznych, drewnianych, kościanych i żelaznych. Interesująca była też bogata kolekcja naczyń szklanych (XIII–XVII w.). Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie i zadawali wiele pytań dotyczących eksponatów. W związku z tym, w najbliższym czasie planujemy kolejne wizyty w miejscach poświęconych historii regionu.

Anna Zielińska

Marta Seniura