W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP 22 listopada br. został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs pn. „Niepodległa, Niepokorna”. Tytuł konkursu został zaczerpnięty z piosenki Janusza Szczepkowskiego: „Niepodległa, Niepokorna zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc…”.

Głównym celem konkursu było uczczenie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również kształtowanie postaw patriotycznych i zachęcanie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny. Formuła konkursu pozwala także na odkrywanie i rozwijanie pasji wokalnych i aktorskich uczestników, bowiem zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pieśni lub wyrecytowaniu wiersza o tematyce patriotycznej. W tym roku młodzież prezentowała fragmenty utworów pisarzy epoki pozytywizmu tj. Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Henryka Sienkiewicza, czy też Bolesława Prusa. Konkurs miał formułę online.

Zadanie młodzieży polegało na nagraniu swojego występu za pomocą telefonu komórkowego i przesłanie go do OWK OHP. Do konkursu przystąpiło 27 uczestników z Hufców Pracy w Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Opolu, Brzegu, Grupy Wychowawczej w Prudniku oraz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie oraz Namysłowie. Komisja konkursowa, w składzie Pan Łukasz Kubica-  Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Pani Ewa Zajączkowska- Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania oraz Pani Bernadeta Orlikowska - Główny specjalista ds. kształcenia, biorąc pod uwagę kryteria oceny tj. dobór repertuaru, interpretację, intonację, dykcję czy ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać w kategorii śpiew: I miejsce dla Aleksandry Lechoszest z OSiW w Oleśnie za wykonanie pieśni pt. „Białe róże”, II miejsce dla Wiktorii Wypych z Grupy Wychowawczej w Prudniku również za wykonanie pieśni „Białe róże”, III miejsce dla Martyny Wątorskiej z HP w Nysie za wykonanie pieśni „Taki kraj”. W kategorii recytacja: I miejsce przyznano Marcinowi Huć z OSiW w Oleśnie za fragment prozy z „Pana Wołodyjowskiego”, II miejsce dla Alicji Sawickiej z GW w Prudniku za recytację fragmentu noweli pt. „Nasza Szkapa” oraz III miejsce dla Kamila Lach z HP w Nysie za recytację „Roty”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci dodatkowo karty prezentowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Bernadeta Orlikowska

 

Aleksandra Lechoszest OSiW Olesno

 

HPNysa KamilLach

 

HPNysa MartynaWątorska

 

Marcin Huć OSiW Olesno