28.07.2018r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie uczestniczyli w „Dniach Olesna”, zorganizowanych przez Urząd Miasta. Wydarzenie było okazją do promocji działalności Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Doradca zawodowy - Pani Ewa Korzeniewska udzielała informacji i porad indywidualnych, w zależności od potrzeb młodzieży, a pośrednik pracy - Pani Katarzyna Waryś- informowała o ofertach pracy. Rodzice oraz młodzież mieli również możliwość, aby uzyskać informacje na temat oferty szkoleniowo – wychowawczej OSiW oraz zasad działania jednostki. Dodatkową atrakcją dla zainteresowanych był konkurs o rynku pracy, podczas którego młodzież oraz poszukujący pracy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy. Zwyciężczynią konkursu została Pani Bogusława, która otrzymała nagrodę w postaci płyty ufundowanej przez Zespół Parande. Zaprezentowana oferta jednostek cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz liczymy na dalszą owocną współpracę.


Ewa Korzeniewska

Katarzyna Waryś

Ol22

Stoisko MCK w Oleśnie