Uczestnicy HP Nysa będący jednocześnie członkami Klubu HDK PCK „Gacek” wzięli udział w podsumowaniu XV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje Życie”. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Opolski Adrian Czubak.

Uroczyste spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do turnieju przystąpiło 27 szkół oraz Hufiec Pracy w Nysie. Głównym celem było zachęcenie uczestników do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców o młodzież uczącą się. Szkoły rywalizowały w trzech kategoriach: ilości oddanej krwi w przeliczeniu na jednego uczestnika konkursu, aktywności oraz promocji honorowego krwiodawstwa. Nasz klub otrzymał wyróżnienie w pierwszej kategorii czyli wskaźniku ilość krwi oddanej w ramach turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły. Na zakończenie Violetta Porowska wicewojewoda opolski w swoim wystąpieniu podziękowała i pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu. Rywalizacja była ważnym elementem spotkania jednak nie należy zapominać, że cel nadrzędny stanowiło promowanie honorowego oddawania krwi; bezinteresownego dawania cząstki siebie drugiemu człowiekowi.


Urszula Abrtkiewicz


nys22
Przemówienie Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej