Od 10 września br. młodzież z Grupy Wychowawczej w Brzegu zaczęła aktywnie uczestniczyć w Kole Polskiego Czerwonego Krzyża. Młodzież w tym tygodniu wyszła z puszkami na brzeskie ulice w ramach ogólnopolskiej kwesty prowadzonej przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK. Prowadzona w tym dniach zbiórka ma na celu niesienie pomocy osobom starszym oraz wsparcie opłacenia wyprawek szkolnych.

Młodzi ludzie swoją aktywnością pomagają osobom potrzebującym ucząc się jednocześnie zasad wolontariatu oraz empatii i uwrażliwienia na problemy społeczne. W tych dniach zostały przeprowadzone przez wychowawcę zajęcia dotyczące wolontariatu pt. „Spełnij marzenia” zwracające młodym ludziom uwagę na możliwość realizacji własnych celów poprzez różne formy wolontariatu.

Małgorzata Słodkowska

brzeg1

Uczestniczki podczas kwesty ogólnopolskiej PCK