W dniu 12 września b.r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie młodzież ŚHP w Namysłowie zebrała się aby podsumować trójstronne spotkanie młodzieży pn. „Smacznie, zdrowo, na sportowo!, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca b.r.


Projekt dofinansowany przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży dotyczył zaktywizowania młodzieży do edukacji prozdrowotnej i sportowej oraz wspólnej pracy na rzecz społeczności (oceny infrastruktury sportowej miasta Namysłów i organizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Namysłowa).
Partnerami w działaniach byli uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, niemieccy uczniowie z Lipska, zrekrutowani przez organizację Europa Direkt e.V., Dresden oraz ukraińska młodzież zrzeszona w Klubie Muzycznym „Polonez”, z miejscowości Sambor.
Podczas seminarium podsumowującego uczestnicy wybierali najzabawniejsze zdjęcia z obozu i zdjęcia ukazujące najciekawsze wydarzenia projektowe. Młodzież oceniała wieczorki narodowe, wycieczki kulturowo-sportowe, zabawy językowe, analizowała ankiety ewaluacyjne oraz wymieniała plusy i minusy przeprowadzonego przedsięwzięcia przy zastosowaniu metody „walizki” i „kosza”. Młodzież pozytywnie oceniała warsztaty o tematyce sportowej, warsztaty ze specjalistami w zakresie żywienia i dbałości o sylwetkę, spotkania z autorytetami w dziedzinie sportu, zajęcia ruchowe, biegi oraz zajęcia na przyrządach na ścieżce zdrowia w Parku Północnym a także przeprowadzone turnieje, które rozbudzały w uczestnikach przedsięwzięcia rywalizację grupową i indywidualną. Słabiej jedynie została oceniona aura, która wymusiła zmiany tras wycieczek. Niemniej zmiany te okazały się korzystne. Wycieczka do Aquaparku we Wrocławiu pozostawiła niezapomniane wrażenia i emocje.

1.kr

   Młodzież analizuje najciekawsze zdjęcia z obozu


Wiele uwagi na seminarium poświęcono stereotypom, omówiono jak zmienił się po projekcie stosunek uczestników do poszczególnych narodów, analizowano konkretne sytuacje, postawy i zachowania zagranicznych uczestników reprezentujących różnorodne kultury i religie.
Uczestnicy seminarium powtórzyli słownictwo związane ze sportem w języku niemieckim i ukraińskim i wybrali zagadnienia do kolorowej publikacji ABC sportu, która zostanie wydana na upowszechnianie rezultatów projektu. W przerwie spotkania młodzież otrzymała ciepły posiłek.
W ramach podsumowania została też zaprezentowana wystawa fotograficzna z projektu, którą do końca miesiąca można obejrzeć w Izbie Regionalnej w Namysłowie.

3.kr

Wystawa zdjęć w Izbie Regionalnej

 

logo PNWM

.