W dniu 20 września br. w Zespole Szkół Budowlanych odbył się Dzień Otwarty zorganizowany wspólnie przez PPP BRZEG panią Patrycję Hylę, MCK Brzeg panią Dorotę Wiewiórę , doradcę ZSB, Krystynę Sternal. oraz wychowawcę Grupy Wychowawczej, panią Małgorzatę Słodkowską.


Dzień Otwarty miał na celu zaangażować młodzież do rozmów o ich przyszłości zawodowej pod względem przyszłej kariery i rozwoju osobistego. Przedstawiono problematykę związaną z zatrudnieniem i poruszaniem się młodego człowieka po rynku pracy. Pracownicy OHP zaprezentowali młodzieży możliwości dalszej edukacji zawodowej oraz kształcenia ustawicznego wskazując na potrzebę zdobywania nowej wiedzy i umiejętności po przez udział w szkoleniach, w kursach zawodowych oraz w projektach unijnych organizowanych przez OHP, które dają szansę na lepszą przyszłość. Ponadto pośrednik pracy przedstawił oferty pracy krótkoterminowej dla uczniów.
Młodzież była bardzo zainteresowana i zadawała wiele pytań. W związku z czym Dni Otwarte będą organizowane po raz kolejny w miesiącu październiku a ponadto doradcy zawodowi będą na zajęciach w poszczególnych klasach w przyszłym miesiącu.

 

y2


Małgorzata Słodkowska
Patrycja Hyla
Dorota Wiewióra