W dniu 8 października w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku odbyły się warsztaty w zakresie poradnictwa edukacyjnego połączone z planowaniem ścieżki edukacyjnej.

Celem warsztatów było poznanie przez uczniów swoich zdolności i umiejętności pod kątem przydatności w przyszłym życiu zawodowym. Uczestnicy zrozumieli zależności pomiędzy konkretnymi profesjami i ofertami szkół a własnymi pomysłami. Dzięki temu mogli porównać własne oczekiwania z możliwym potencjałem.

Barbara Strzoda