30 października 2018 r. w siedzibie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Celem głównym spotkania był wybór nowego samorządu. Na posiedzenie przybyli reprezentanci Rad Młodzieży ze wszystkich jednostek opiekuńczo – wychowawczych z województwa opolskiego.

Młodzież przywitali Łukasz Kubica – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu oraz p. Ewa Zajączkowska - Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP. Celem spotkania był wybór członków Wojewódzkiej Rady Młodzieży a także prezentacja inicjatyw i zadań, które młodzież aktywna zaplanowała do realizacji w roku szkoleniowym 2018/2019. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży został Patryk Kaletka - uczestnik Hufca Pracy w Nysie, zastępcą – Nikola Mędrek z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto wybrano lidera Wojewódzkiego Klubu Aktywnych Marcin Metel z Hufca Pracy w Głubczycach. Natomiast Opiekunem Wojewódzkiej Rady Młodzieży została wybrana p. Ksenia Domerecka, Komendant Hufca Pracy w Głubczycach.

rada22

Członkowie Wojewódzkiej Rady Młodzieży z opiekunem

 

Ewa Zajączkowska