W dniu 29.11.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się VIII edycja Turnieju Wiedzy Technicznej „Potyczki z techniką”. Głównym organizatorem potyczek był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, a Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu (Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu wraz z Punktem Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu) była partnerem w realizacji tej inicjatywy. Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Podczas turnieju obecni byli przedstawiciele władz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Pan Józef Gisman w-ce Starosta Powiatu, Pani Aurelia Stępień kierownik wydziału oświaty i wychowania, a także pracodawcy, którzy również byli partnerami i sponsorami nagród w realizacji turnieju.

1.kkk

Głównym celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy technicznej w życiu codziennym, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym zwłaszcza w zawodach deficytowych na naszym terenie. Adresatami były drużyny reprezentujące III klasy gimnazjum z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Turniej przebiegał w trzech etapach. Pierwsza konkurencja była indywidualna i obejmowała test zakresu rynku pracy oraz z wiedzy technicznej (z zakresu informatyki, podstaw techniki, fizyki, elektrotechniki, matematyki). Pozostałe konkurencje dotyczyły zagadnień praktycznych i realizowane były drużynowo.

2kk

Turniej zakończył się uroczystym rozdaniem nagród w następującej kolejności: I miejsce drużyna z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Długomiłowicach, II miejsce drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, a III miejsce drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu. Etap indywidualny wygrał uczeń z Publicznego Gimnazjum nr 3.

Potyczki z techniką stanowią cykliczną imprezę, która od początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, pracodawców i władz oświatowych. Obecna edycja jest wyjątkowa, ponieważ podzielona została na dwa konkursy ze względu na to, iż w tym roku szkolnym do szkół ponadgimnazjalnych trafią jednocześnie absolwenci szkół podstawowych i po raz ostatni gimnazjum. Dlatego też w grudniu do konkursu przystąpią jeszcze uczniowie VIII klas szkół podstawowych.

 

Elżbieta Bartoszek