Młody człowiek w dzisiejszych czasach ma przed sobą trudne zadanie – musi być wielozadaniowy a zarazem wszechstronnie wykształcony. Aby sprostać tym wymaganiom musimy się dopasować do danej branży i nabywać różne umiejętności.


Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy z Rejonowym Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Młodzieży zorganizował dwa szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych dla uczestników Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, uczniów klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.
Założeniem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę czyli użytkowania kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska handlowego. Młodzież nabyła nowe umiejętności, a tym samym wzbogaciła siebie zawodowo.
Po zakończonym szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Elżbieta Bartoszek

1-3 Uczestnicy szkolenia