Pokolenie Z, czyli osoby urodzone na przełomie XX i XXI wieku, wyrastało wśród nowych technologii i świat wirtualny jest częścią ich życia. W jaki sposób zachęcić generację, którą cechuje wrodzony multitasking do skupienia się na prezentacji z zakresu rynku pracy, metod szukania pracy i autoprezentacji? Z takim problemem zmierzyli się pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Namysłowie.


W dniu 4 grudnia 2018 roku MCK Namysłów zorganizowało dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy turniej międzyklasowy w aplikacji Kahoot w trybie live game. Dla młodzieży, która nie wyobraża sobie życia bez Internetu, serwisów społecznościowych, komunikatorów internetowych i telefonów komórkowych to najlepszy sposób na przekazanie wiedzy. W przeciwieństwie do tradycyjnego testu w formie papierowej, w live game zdobywa się punkty za poprawność i czas odpowiedzi, a po każdym pytaniu pojawiają się statystyki odpowiedzi oraz nick prowadzącego pod względem punktacji, co stanowiło dodatkową motywację dla graczy. Atrakcyjne nagrody oraz system wyłonienia zwycięzców zaowocował tym, iż młodzież z dużym zainteresowaniem wzięła udział w prelekcji przygotowującej do turnieju. Uważne obejrzenie prezentacji multimedialnej zawierającej zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod szukania pracy oraz autoprezentacji w zupełności wystarczyło do uzyskania odpowiedniego wyniku w teście składającym się z 10 pytań. W wyniku przeprowadzonej rozgrywki wyłoniono 3 zwycięzców indywidualnych oraz wyróżniono klasę, która drużynowo uzyskała najlepszy wynik.
Dla pokolenia Z, które chce mieć wszystko i na już, stopniowe budowanie kariery zawodowej to niemalże abstrakcja. Dołączając do tego trudności w kontaktach bezpośrednich, spowodowane uzależnieniem od wirtualnej rzeczywistości oraz szybkie rozpraszanie się, niezwykle istotnym jest podjęcie działań, które ułatwią „zetkom” wejście na rynek pracy.

Ilona Różniecka
Agata Szpak