Na zaproszenie Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Namysłowie uczestnicy i kadra Środowiskowego Hufca Pracy spotkali się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, delegacjami szkół i mieszkańcami miasta. Celem spotkania było uczczenie 151 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego oraz zapalenie zniczy pamięci, by tym sposobem oddać hołd Marszałkowi.

W bieżącym roku, roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości RP, wydarzenie to, jest szczególnie ważne. Podkreślić bowiem należy wkład Marszałka w to, że dziś możemy cieszyć się wolną, niepodleglą Polską.  Dzięki takim akcjom możemy przybliżać sylwetkę wielkiego bohatera a wśród młodzieży krzewić wartości patriotyczne.


Anna Fedorowska