W minionym tygodniu młodzież ze szkoły branżowej ZSB w Brzegu, miała spotkanie z terapeutą, Pawłem Andrzejukiem, który przeprowadził zajęcia edukacyjno-profilaktyczne ”Wspólny mianownik”. Jest to autorskie przedsięwzięcie, opracowane i realizowane przez pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK w Opolu.

Zajęcia miały formę oddziaływań o charakterze zapobiegawczym, mające na celu przede wszystkim uświadomienie zagrożeń i długofalowych konsekwencji, wynikających z faktu używania substancji psychoaktywnych. Istotą prowadzonych oddziaływań jest wzmacnianie postaw asertywnych, nadawanie znaczenia zainteresowaniom oraz pasjom, jako alternatywny element dla zachowań ryzykownych i szkodliwych. Ważne jest także, jak podkreślił prowadzący zajęcia Paweł Andrzejuk, promowanie zdrowego stylu życia i dbałość o wartości moralne.

Małgorzata Słodkowska