W dniu 17.12.2018r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy odbyło się uroczyste, przedświąteczne spotkanie opłatkowe. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny OHP Pan Bogdan Ścibut, ks. Jarosław Staniszewski Duszpasterz OWK OHP, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Edward Nycz, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Komendant Wojewódzki OHP w Opolu Pan Dariusz Medoliński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Pan Łukasz Kubica, komendanci i kierownicy jednostek terenowych OWK OHP oraz pracownicy OWK OHP.


Uroczystość rozpoczął i powitał wszystkich obecnych Pan Dariusz Medoliński, składając zebranym życzenia świąteczne i dziękując za udaną współpracę w mijającym roku. Do życzeń przyłączyli się: Komendant Główny Pan Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – Pan Łukasz Kubica, ks. Jarosław Staniszewski dr hab. prof. Edward Nycz oraz prof. dr hab. Zenon Jasiński.


Zaproszeni dr hab. prof. Edward Nycz oraz prof. dr hab. Zenon Jasiński przyjęli z rąk Komendanta Głównego Pana Bogdana Ścibuta Złote Odznaki OHP, które stanowią najważniejsze odznaczenie w Ochotniczych Hufcach Pracy, dziękując przy tym za działalność i wkład jaki wnoszą w rozwój instytucji.

opl5


Po oficjalnej części uroczystości, rozpoczęła się część artystyczna – młodzież z Hufca Pracy w Opolu, umiliła wszystkim zebranym czas krótkim świątecznym przedstawieniem a uczestniczka Julia Szymańska zaśpiewała najpiękniejsze polskie kolędy, co zachęciło wszystkich obecnych do wspólnego kolędowania.

opl2           opl3


Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez ks. Jarosława Staniszewskiego i wspólna modlitwa.
Wszyscy zebrani spędzili czas w podniosłej, świątecznej atmosferze, rozkoszując się smakiem tradycyjnych, wigilijnych potraw.

Aleksandra Albera