W dniu 19.12.2018r. w Hufcu Pracy w Polanowicach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Byczyny Iwona Sobania, ks. Proboszcz Jarosław Dębiński, Komendant Wojewódzki Dariusz Medoliński, Barbara Dereń – Dyrektor ZS w Byczynie, Sławomir Olejnik – Wicedyrektor ZS, Mariusz Adamik – Dyrektor PSP w Byczynie, oraz nauczyciele uczący młodzież.

W pierwszej części młodzież przywitała wszystkich i przedstawiła krótki montaż słowno – muzyczny o tematyce świątecznej. Podczas spotkania wręczono nagrody zdobyte przez uczestników w ramach wojewódzkich konkursów. Sebastian Wejner z II klasy szkoły branżowej otrzymał nagrodę za wykonanie kartki bożonarodzeniowej, która zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego, a Aldona Socha odebrała nagrodę za udział w ogólnopolskim konkursie „Pod wspólnym niebem”.


Po wygłoszeniu przez Księdza Proboszcza Ewangelii i pobłogosławieniu opłatka, wszyscy obecni złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia. Dzielenie się opłatkiem i wspólny posiłek sprawiły, że więzy między nauczycielami, a uczestnikami jeszcze bardziej się zacieśniły. Zaangażowanie wielu osób sprawiło, że tę uroczystość wigilijną na długo zapamiętają zarówno zaproszeni goście, a przede wszystkim młodzież. Był to doskonały czas na kultywowanie tradycji, oraz kształtowanie w naszych sercach wrażliwości.

Katarzyna Sobania