Plan organizacji wypoczynku młodzieży w ramach ferii zimowych w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (pobierz PDF)