W czasie ferii dzieci się nudzą - tak parafrazując znany przebój można opisać sytuację części uczniów, pomimo, że zimowa przerwa w nauce to czas upragniony i długo oczekiwany. Życie współczesnych dzieci bardzo często bywa smutne, co widać na pustych osiedlowych podwórkach. Życie przeniosło się w dużej mierze w rejony świata wirtualnego, w którym nawiązuje się relacje towarzyskie.

W związku z tym należy dążyć do spotkań młodzieży w realnym świecie i właśnie w tym celu w Hufcu Pracy w Nysie zaplanowano pewne dość śmiałe przedsięwzięcie. „Warsztaty kulinarno-zawodoznawcze dla dzieci”. Celem zajęć poza poznaniem zagadnień związanych z zawodem kucharz, praktyczną nauką gotowania i wykonaniem konkretnego produktu stała się integracja grupy. Uczyliśmy współpracy z kolegami oraz czerpania radości z realnych kontaktów towarzyskich. Zajęcia odbyły się dnia 06.02.2019.

Dzieci odwiedziły najpierw Młodzieżowe Centrum Kariery gdzie doradca zawodowy Pani Magdalena Wajdzik przeprowadziła zajęcia dotyczące zawodu kucharz. Omówiono między innymi to jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat do tego zawodu, jakie umiejętności niezbędne powinien nabyć w trakcie nauki oraz jak wygląda miejsce pracy kucharza. Dzieci zapoznane zostały również z nazewnictwem związanym z tym zawodem. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział w przygotowanych konkursach i zabawach.

Po zajęciach z doradcą zawodowym dzieci przeszły do „kuchni” zaaranżowanej specjalnie w tym celu w klasie szkolnej. Tam pod okiem wychowawców Anny Zielińskiej, Barbary Czepiel i Katarzyny Madej młodzi ludzie wzięli udział w zajęciach praktycznych. Dzieciom rozdano ochronne fartuszki, a wychowawcy omówili zasady BHP w kuchni. Omówiono zasady zdrowej racjonalnie skomponowanej diety oraz kwestię związaną ze szkodliwością fast foodów. Grupa została podzielona na dwie mniejsze grupki zadaniowe przez co każdy z uczestników miał możliwość sprawdzić się w praktycznym działaniu. Po zakończonych warsztatach Pani Komendant Dominika Rudkowska wręczyła każdemu z uczestników „Dyplom Super Kucharza”.

hp222

Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie zapowiedzieli chęć udziału w podobnych zajęciach.


Anna Zielińska