Wszyscy dobrze wiemy jak ogromna role w dzisiejszych czasach odrywają umiejętności związane z komunikacją międzyludzką. Mają one zasadniczy wpływ na jakość naszego kontaktu z innymi ludźmi, a co za tym idzie, jakość tego jak funkcjonujemy w świecie.

Dnia 08.02.2019 doradca zawodowy Magdalena Wajdzik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie przeprowadziła zajęcia z komunikacji interpersonalnej ze wspaniałymi osobami z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na wstępie prowadząca przedstawiła pojęcie komunikacji międzyludzkiej oraz omówiła elementy jakie składają się na proces komunikacji. Brak któregokolwiek z nich może spowodować zakłócenia w sprawnym porozumiewaniu się. Podkreślono znaczenie jakie dla komunikacji ma mowa ciał oraz sposób w jaki mówimy. Tak naprawdę treść to tylko mała cząstka na której skupia się odbiorca. Aby przekazać dobrze treść należy zwrócić również uwagę na wszystkie elementy składowe komunikacji.


Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy opowiadali o swoich problemowych związanych z rozmową z innymi ludźmi oraz chętnie przystąpili do ćwiczeń. 

Magdalena Wajdzik