W dniu 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat choroby, z którą zmaga się coraz więcej ludzi. W dniu 18 lutego br. wykłady na temat depresji przeprowadziła pani Alicja Lenarczyk, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu.


Depresja jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie. Łatwo pomylić ją z chandrą i obniżeniem nastroju. Zaczyna się niewinnie – od smutku, przygnębienia, złego nastroju. Jednak depresja to nie tylko smutek i przygnębienie, ale też utrata zainteresowań i radości życia. Człowiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę. W sposób ponury i pesymistyczny patrzy na świat, przyszłość widzi wyłącznie w czarnych barwach. Dotykają go zaburzenia snu, który jest płytki i nie daje relaksacji.


Młodzież brała czynny udział w dyskusji dotyczącej tej choroby, która skupiała się na odpowiedziach na pytania: jak rozpoznać depresję, jakie są czynniki ryzyka sprzyjających rozwojowi choroby, jak pomagać osobom chorym, a także o przekroczeniu własnej bariery wstydu w udaniu się na konsultację do psychiatry. W czasie zajęć podkreślano także jak ważna jest dieta i aktywność sportowa jako jeden z wielu czynników zapobiegających rozwojowi choroby.

Małgorzata Słodkowska