W dniu 28 lutego br w ZSB w Brzegu odbyły się cykl zajęć pt. „ Cyberbezpieczny uczeń”, mający na celu zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z internetu. W dzisiejszych czasach dostępność do sieci jest zjawiskiem bardzo powszechnym, z którego większość ludzi korzysta w różny sposób.

Zajęcia miały na celu ukazanie młodzieży wagi problemów, jakie mogą wiązać się z nieodpowiednim i nieodpowiedzialnym korzystaniem z łączy. Prowadzący omówił takie problemy jak niebezpieczne kontakty, cyberprzemoc, nieświadome udostępnianie informacji, uzależnienie od Internetu. W czasie zajęć był także akcentowany szkodliwy wpływ nadmiernego korzystania z komputera na zdrowie człowieka jak i może być przyczyną wielu innych problemów, np. z nauką czy też może zaburzać kontakty z najbliższymi. Nie należy zapominać o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z Internetem. Prowadzący podkreślił, ze należy dbać nie tylko o własne bezpieczeństwo , ale również o swoich najbliższych, znajomych. Nie należy podawać nikomu ich danych, nie wolno publikować zdjęć bez ich zgody, ponieważ nie wiadomo kto i do czego może je wykorzystać. Bezpieczny internet. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową.


Małgorzata Słodkowska