Czym jest rynek pracy i jak go sobie wyobraża młody człowiek w szkole z przyuczeniem do zawodu? W ubiegłym tygodniu Pracownicy z Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Namysłowie chcąc poznać zdanie młodych ludzi zorganizowali spotkanie z uczestnikami OHP, podczas którego omówili lokalny rynek pracy i przedstawili szereg usług i działań, z których mogą skorzystać młodzi ludzie.

Podczas spotkania młodzież starała się ukazać swoje wyobrażania na temat rynku pracy. Mówiąc o wyobrażeniu przyszłego zatrudnienia, w ramach zajęć uczestnicy podzielili pracę na taką, która byłaby ich marzeniem oraz na taką, której według nich nie mogliby wykonywać. Centralizując oba wyobrażenia pracy uczniowie odpowiedzieli na pytanie, czy w ramach zestawionych z sobą zajęć, mogliby znaleźć kompromis, według którego mogliby wykonywać konkretny zawód. Złotym środkiem okazało się wyobrażenie o pracy realnej, którym może być zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy spotkania mogli wykazać się swoimi spostrzeżeniami na temat konkretnych zawodów, ale także dzielili się swoimi pierwszymi doświadczeniami, które zdobywają podczas praktyk szkolnych.

 

Agata Szpak
Marta Szmitke