Przestrzeganie zasad BHP jest sprawą bardzo ważną. Istotnym jest, aby pracownik młodociany poznał zarówno swoje prawa jak i obowiązki. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie wychowawcy Hufca Pracy w Nysie starają się upowszechniać wiedzę o BHP i uregulowaniach prawnych obowiązujących pracowników.

Nasi uczestnicy mają również możliwość sprawdzić swoją wiedzę w odbywającym się co roku konkursie „Bezpieczny w Pracy”. Ze względów organizacyjnych tegoroczny konkurs odbył się w dwóch turach. Do testu sprawdzającego przystąpili uczestnicy poszczególnych grup wychowawczych wyłonieni drogą eliminacji wewnętrznych. Poziom wiedzy młodzieży był wysoki. Pierwsze miejsce podobnie jak w roku ubiegłym zajął Dawid Wadas, który zdecydowanie zdystansował przeciwników. Drugie i trzecie należały do dziewcząt: Dominiki Twardy i Patrycji Korsz. Przed naszymi finalistami II etap konkursu, który odbędzie się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. Jak co roku będziemy mocno trzymać kciuki za naszą młodzież.


Anna Zielińska