W dniu 13 marca br. rozpoczął się cykl zajęć z młodzieżą z Hufca Pracy w Polanowicach. Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy przeprowadziły warsztaty na temat metod poszukiwania pracy.

Młodzi ludzie dowiedzieli się czego tak naprawdę oczekują od nas pracodawcy i jakie są możliwości poszukiwania pracy. W trakcie spotkania wynikła burzliwa i ciekawa dyskusja na temat tego, w jaki sposób pracodawcy poszukują pracownika, z jakich najczęściej metod korzystają osoby poszukujące pracy oraz jakie błędy najczęściej są popełniane podczas poszukiwania zatrudnienia. Pośrednik miał okazję przedstawić aktualne oferty pracy, również tej na okres wakacyjny.


Agnieszka Świderska-Włodarczyk
Beata Tomczak