Tegoroczne prudnickie Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości „Nauka – Praca – Kariera” odbyły się 5 kwietnia i zgromadziły liczne grono wystawców, w tym. m.in. pracodawców, szkoły zawodowe i uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe.

Tradycyjnie, impreza miała miejsce w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzka Opolska Komenda OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku oraz Powiat Prudnicki. Dyrektor PUP w Prudnik- Grażyna Klimko witając uczestników targów przypomniała, że zawsze odbywają się one we współpracy z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu (reprezentowaną przez dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- Tomasza Górnego). Współorganizatorzy położyli mocny akcent na obchody 100-lecia publicznych służb zatrudnienia oraz zaufanie i wsparcie, którym od niemal 9 lat dążą się obie te instytucje działając na rzecz lokalnej młodzieży. Głos zabrała również Czesława Brożek- wicedyrektor Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Prudniku, która złożyła na ręce dyrektora PUP w Prudnik- Grażyna Klimko oraz pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery imienne podziękowania za całokształt współpracy.

4.ppp

Otwarcie targów

Wiosenna aura pomogła licznym zwiedzającym przybyć na targi i zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną, szkoleniową i zawodową. Młodzieżowe Centrum Kariery tradycyjnie zaprezentowało gamę swoich usług odwiedzającej młodzieży, która miała okazja zapoznać się z ofertą II edycji projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” EFS.

5.ppp
Podczas otwarcia imprezy prelegenci wspominali, że targi to czas podtrzymania dobrych praktyk, zacieśnia istniejących kontakty oraz nawiązywania nowych, a najlepiej zrobić to przy przepysznym cieście i kawie, które przygotowali organizatorzy.

Łukasz Hubicki, Paulina Mukoid