W dniu 15.04.2019r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie w ramach programu ,,Stop uzależnieniom-czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód” uczestniczyli w ,,Dniach Trzeźwości” w Praszce. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich z Praszki. VI Ogólnopolskie Spotkanie „Trzeźwo w przyszłość” odbyło się w Praszce w M-G O KiS.

20190415 1036141

Gośćmi spotkania byli:
- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Podyma
- Przedstawiciel Policji Marek Kotara
- Młodzież ze szkół z opiekunami
- Organizatorzy-ze Stowarzyszenia „Nasza Szansa”
- Przedstawiciele MCK w Oleśnie Małek Anna i Ewa Korzeniewska
- Przedstawiciel Powiatowego Starostwa w Oleśnie Mirosława Kubacka
Łącznie było 50 uczestników.


Dzięki powyższym działaniom, prowadzonym akcjom, Stowarzyszenie udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu tych osób. Przeciwdziała przemocy w rodzinie, wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i motywuje do aktywności społecznej. Inspiruje do życia w trzeźwości i działa na rzecz trwałej abstynencji. Podczas spotkania odbyły się prelekcję przestawione przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciela Policji. Młodzież oglądałam również filmy, spot oraz uczestniczyła w scence prowadzonej przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Ewa Korzeniewska- doradca zawodowy udzielała informacji jaki wpływ ma alkohol na przyszłą pracę zawodową.


Serdecznie dziękujemy organizatorom za umożliwienie zaprezentowania naszej Jednostki podczas „Dni Trzeźwości”. Liczymy na dalszą współpracę.

Małek Anna, Ewa Korzeniewska