W dniu 17 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie odbyły się nasze doroczne Targi Edukacji i Pracy „Przyszłość Żaka 2019”. Zorganizowane zostały przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Nysie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Biuro Karier PWSZ. Celem wydarzenia było wsparcie młodzieży w rozwoju edukacyjno – zawodowym. Podobnie, jak w poprzednich latach, impreza adresowana była do młodych ludzi, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych i stojących przed poważnymi wyborami edukacyjnymi, studentów oraz bezrobotnych i poszukujących pracy.

Trzydziestu trzech wystawców regionu prezentowało oferty edukacyjne oraz propozycje zatrudnienia, w tym pracy wakacyjnej. Doradcy zawodowi instytucji partnerskich przeprowadzili warsztaty tematyczne, wśród których znalazły się zagadnienia efektywnej komunikacji, mającej wpływ w oddziaływaniu na innych, atrakcyjności na rynku pracy oraz umiejętności wyboru odpowiedniego kierunku studiów w perspektywie przyszłości. Chcący wiedzieć o sobie więcej skorzystali z Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych. Wszyscy doradcy służyli także pomocą w ramach konsultacji indywidualnych.


Hufiec Pracy, promując działalność Ochotniczych Hufców Pracy oraz nyskiej jednostki, rozpoczął tym samym proces rekrutacyjny na nadchodzący rok szkoleniowy. Hufiec reprezentowany był przez Komendant Dominikę Rudkowską, Piotra Romka, starszego wychowawcę oraz wychowanków placówki.
Bardzo cieszy nas fakt, że mimo zaistniałej sytuacji w placówkach oświatowych, targi cieszyły się zainteresowaniem, a młodzież mogła skorzystać z propozycji edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie przyczyni się do dobrych decyzji i lepszej jakości życia w przyszłości, czego serdecznie życzymy każdemu, stojącemu przed poważnym wyborem.
Bardzo dziękujemy naszym wszystkim Wystawcom.

 

Joanna Taramina