W dniu 25 kwietnia w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu odbył się Wojewódzki Konkurs „Bezpieczny w Pracy”. Celem konkursu jest m.in. poszerzanie wiedzy z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. W konkursie wzięło udział 23 uczestników z Hufca Pracy w Głubczycach, Polanowicach, Nysie, Opolu, Brzegu z Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, Dąbrówce Dolnej oraz Ośrodka Szkolenia
i Wychowania w Oleśnie.

Młodzież biorąca udział w konkursie została wyłoniona podczas I etapu konkursu, który odbywał się we wszystkich jednostkach organizacyjnych OWK OHP. Uczestnicy konkursu to młodociani pracownicy i jednocześnie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz zasadniczych szkół zawodowych. Młodzież rozwiązywała test, który składał się z 50 pytań. Komisji konkursowej przewodniczył Pan Dawid Rusak Nadinspektor Pracy z OIP w Opolu. Test zawierał pytania dotyczące zagadnień z prawa pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1 1 Uczestnicy Konkursu podczas pisania testu

Największą liczbę punktów zdobył Dawid Wadas z Hufca Pracy w Nysie i uzyskał I miejsce, II miejsce zdobył Krzysztof Kowalski z HP w Kędzierzynie Koźlu oraz po dogrywce III miejsce zdobyła Sandra Kamińska z Grupy wychowawczej w Brzegu. Na zakończenie konkursu Pan Arkadiusz Kapuścik Okręgowy Inspektor Pracy podziękował młodzieży za udział w konkursie, a kadrze opiekuńczo-wychowawczej za przygotowanie młodzieży. Podkreślił również jak ważne jest bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz wiedza w tym zakresie. Zapraszał również do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez OIP w Opolu. Upominki otrzymała również kadra wychowawcza. Zdobywca I miejsca otrzymał nagrodę ufundowaną przez Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu, natomiast zdobywcy II i III miejsca otrzymali nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu.

4 1

Laureaci Konkursu –Dawid Wadas, Sandra Kamińska oraz Krzysztof Kowalski

Dawid Wadas będzie reprezentował Opolską Wojewódzką Komendę OHP w Ogólnopolskim Konkursie, który odbędzie się w maju w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku.


Bernadeta Orlikowska