Dzień Ziemi jest to najważniejsze oraz najbardziej znane ze świąt ekologicznych, którego celem jest popularyzowanie postaw proekologicznych i uświadamianie społeczeństwu, w jaki sposób możemy pomóc naszej planecie. Jak co roku, uczestnicy ŚHP Namysłów również czynnie włączyli się w obchody tego ekologicznego święta.

W dniach od 24.04 do 26.04 w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbywała się akcja porządki, a konkretnie uczestnicy podjęli się posprzątania Parku Północnego w Namysłowie oraz skwerku przed hufcem. Dzięki działaniom młodzieży, odwiedzone miejsca odzyskały swoje naturalne piękno.


Uczestnicy dowiedzieli się również o tym, co robić by nie naruszać równowagi przyrody przez błędne działania człowieka oraz jak ważna jest ich postawa i oddziaływania dalekosiężne, które mają na celu ochronę środowiska.


Po zajęciach praktycznych odbył się konkurs ekologiczny, którego celem było uświadomienie uczestnikom zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz rozwijanie wrażliwości na potrzebę ochrony środowiska.

Katarzyna Jagielska