Współcześni ludzie często są zamknięci w swoim wirtualnym świecie i często nie zdają sobie sprawy ile tracą każdego dnia. Dlatego też Hufiec Pracy w Nysie zdecydował się na połączenie dwóch tak ważnych w życiu kwestii, a mianowicie kształtowania cech osobowości poprzez kulturę fizyczną.


W dniu 13.05.2019r doradca zawodowy Magdalena Wajdzik z MCK w Nysie wraz z wychowawcą Katarzyną Madej przeprowadziły zajęcia w Zespole Szkól Technicznych w Nysie, dotyczące wpływu sprawności fizycznej na rozwój osobisty.


Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny jak i fizyczny. Dzięki uprawianiu sportu w naszym mózgu wytwarzają się endorfiny, które są hormony szczęścia. W obecnych czasach młodzież „ żyje” w wirtualnym świecie zapominając o rzeczywistości oraz o tym co ich otacza i co jest w życiu najważniejsze. Doprowadza to często do sięgania po substancje psychoaktywne, które doprowadzaj do zaburzeń osobowościowych miedzy innymi agresywne zachowania , samookaleczania a w najgorszym wypadku targnięcie na swoje życie.
Warsztaty zostały podzielone na trzy części.

W pierwszej z nich doradca zawodowy opowiedział uczniom o doskonaleniu osobowości poprzez jedna z najbardziej wartościowych form jaka jest kultura fizyczna. Magdalena Wajdzik podkreśliła, że warto jest pamiętać o tym, że przez aktywną formę wypoczynku można doskonalić szereg cech osobowości takich jak wytrwałość, systematyczność, odwagę, koleżeńskość, uczciwość, punktualność. Wszystkie cech wymienione wyżej są pożądane nie tylko w życiu osobistym ale także przy kontaktach interpersonalnych – rozmowach kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami oraz aktywnym uczestnictwie podczas poszukiwania pracy na lokalnym rynku.


Katarzyna Madej skupiła uwagę na pozytywnym wpływie aktywności ruchowej na zdrowie fizyczne jak i psychiczne oraz walorach wychowawczych w kształtowaniu nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego. Wychowawczyni Hufca Pracy w Nysie przedstawiła uczniom jak
w sposób aktywny można spędzić czas pozalekcyjny. Tematyka zajęć objęła także obszar profilaktyki uzależnień, głównie skupiając się na aspekcie negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne człowieka.


W ostatniej cześci warsztatów został przedstawiony przykładowy sposób spędzania czasu wolnego. Magdalena Wajdzik dzięki nabytym kwalifikacjom – instruktora tańca poprowadziła warsztaty taneczne których celem było kształtowanie pozytywnych nawyków wśród młodzieży.


Tego rodzaju zajęcia zostały przeprowadzone po raz pierwszy i mały charakter pilotażowy. Pomimo tego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Młodzież z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach wykazując chęć uczestnictwa w przyszłości.


Magdalena Wajdzik
Katarzyna Madej