12.05.2019r. w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała w Oleśnie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodzież dekanatu oleskiego, w tym grupę z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP.

Msza święta, której przewodniczył biskup Andrzej Czaja, była uwieńczeniem ośmiomiesięcznego okresu przygotowania, podczas którego młodzież uczestniczyła w regularnych spotkaniach z ks. Damianem Cholewą oraz mszach św., a także w rekolekcjach parafialnych. Ważnym warunkiem przystąpienia do sakramentu był również egzamin z katechizmu ogólnego. Efekt końcowy - przyjęcie sakramentu, to finał wielu indywidualnych i grupowych rozmów zarówno z wychowankami, jak i ich opiekunami, które ostatecznie zaowocowały przemianą tych młodych ludzi w dojrzalszych katolików. Warto było doczekać momentu ich pełnej powagi obecności w kościele – pięknie prezentowali się, w grupie młodzieży oleskiej. Stanowili widoczny powód do dumy swoich bliskich, ale też kadry OSiW, o czym można było usłyszeć przy wspólnym, odświętnym stole na stołówce internatu, gdzie spotkaliśmy się po uroczystości.


Ewa Molska