Wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej, przed którym już teraz stoi młodzież kończąca edukację na tym etapie jest dla nich niezwykle ważny. Nie od dziś wiadomo, że świadomy, przemyślany wybór swojej ścieżki w tym momencie w dużej mierze rzutuje na realizacje dalszych planów edukacyjno - zawodowych.

Już 13 maja ruszyła rekrutacja do szkół średnich, zadaniem uczniów w tym czasie jest podjęcie decyzji o wyborze maksymalnie 3 szkół, w których chcieliby się kształcić.


Wychodząc naprzeciw potrzebom młodego człowieka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, specjalizujące się w kształceniu zawodowym zorganizowało 15 maja w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego coroczny Piknik Naukowy, w którym uczestniczyli również pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Prudniku. Na obecnym rynku pracy wciąż brakuje wielu wykwalifikowanych specjalistów, dlatego spotkanie to dało możliwość uczniom stojącym przed wyborem szkoły oraz specjalizacji zapoznać się z oferowanymi przez placówkę kierunkami kształcenia oraz zobaczyć jak na co dzień wyglądają zajęcia odbywające się w pracowniach praktycznych. Pomimo złej aury pogodowej w wydarzeniu wzięli udział uczniowie klas III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej ze wszystkich szkół powiatu prudnickiego. W tym dniu przedstawiane były m.in. pokazy w pracowniach informatycznych, projektowanie 3D i pokazy drukowania 3D, pokazy kulinarne, pokazy fryzjerskie, symulator jazdy samochodem, symulator zderzeń i dachowania, pokaz pierwszej pomocy, pokazy w pracowni mechanicznej i spawalniczej, pokazy w pracowni sprzedawców, pokazy młodych wynalazców czy pokazy eksperymentów z dziedziny fizyki i chemii.

prudnik1
Po zapoznaniu się z bogatą ofertą odwiedzający Piknik Naukowy uczniowie mieli możliwość spotkania z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery, aby rozwiać swoje wątpliwości dotyczące podjęcia przez nich ważnej decyzji edukacyjnej. Młodzież oraz pedagodzy zostali również zapoznani z ofertą Ochotniczych Hufców Pracy oraz poinformowani o naborze do Hufca Pracy w Nysie. Uczniom CKZiU, a w szczególności młodzieży kształcącej się w szkole branżowej I stopnia przedstawiono ofertą dotyczącą kursów w ramach Ginących Zawodów.


Paulina Mukoid

Łukasz Hubicki